صحنه شوکه کننده در اتاق خواب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

حمید وقتی به خانه رسید صدایی ترسناک از اتاقش شنید و مردی چاقوکش را دید که چاقویی در دست داشت. تازه از سرکار برگشته بودم خونه و احساس خستگی شدیدی می کردم. داخل که شدم وسایلم رو همونجا کنار در گذاشتم و مستقیم رفتم سمت آشپزخونه. لیوانی برداشتم و شیر آب رو باز کردم، که یکدفعه صدایی به گوشم خورد که داشت از سمت اتاق خوابم می اومد. صدایی شبیه به خراشیدن چیزی. اونجا تنها زندگی می کردم و کس دیگه ای به جز من توی خونه نبود.این بود که کمی نگران شدم و کارد آشپزخونه رو برداشتم و بی سر و صدا رفتم به سمت اتاق. در نیمه باز بود و چیزی از توی اتاق معلوم نبود. ولی مسلما صدا از توی اتاق می اومد. پشت در ایستادم و با پا در رو به داخل هول دادم. وقتی در باز شد، چشمم به مردی افتاد که پشت به من ایستاده بود و با چاقویی که توی دستش بود، داشت دیوار اتاق رو می خراشید و چیزی روش می نوشت. هنوز متوجه من نشده بود و با سرعت وحشتناکی مشغول حک کردن جمله هایی روی دیوار بود. چاقو رو به سمتش گرفتم و با صدای بلندی گفتم: داری چیکار می کنی؟ صورتش رو برگردوند سمت من و خیره شد به چشمام. وحشت کرده بودم. قیافه ترسناکی داشت و بیشتر شبیه پیرزن ها بود. صورتش پر بود از چین و چروک و اخم عجیبی کرده بود. صورتش رو برگردوند سمت دیوار و دوباره شروع کرد به نوشتن، انگار نه انگار که من اونجا ایستادم و نگاهش می کنم. همون لحظه زنگ خونه به صدا دراومد، منتظر یکی از دوستام بودم و وقتی صدای زنگ رو شنیدم، انگار دنیا رو بهم دادن. همون لحظه مرد، دستش رو از دیوار پایین آورد و برگشت سمت من، ازش پرسیدم تو کی هستی، اینجا چی می خوای؟ سرش رو کج کرد و لبخند زد و یکدفعه با سرعت زیادی از پنجره بیرون پرید. ارتفاع کمی نبود، من توی طبقه دوم زندگی می کردم و پنجره حداقل شش، هفت متری از زمین فاصله داشت. به سرعت رفتم سمت پنجره، خبری از مرد نبود و انگار غیبش زده بود. پنجره رو بستم و قفلش کردم. همه دیوارهای اتاق خراشیده شده بود. وسط اتاق ایستاده بودم و جمله های روی دیوارها رو می خوندم. روی دیوار نوشته شده بود: تو من رو می شناسی! من همون دلیلی هستم که باعث میشه همیشه درها رو قفل کنی، من همون سایه ای هستم که بعضی وقت ها می بینیش، ولی فکر می کنی خیالاتی شدی، من سر و صداهای عجیبی هستم که وقتی تنهایی، می شنویشون ولی هیچ وقت اون ها رو جدی نمی گیری. من همون حسی هستم که باعث میشه فکر کنی چیزی از پشتت مثل مار داره بالا می خزه و با سرعت روی پشتت دست می کشی و می بینی چیزی نیست، من همونم که مثل کابوس وارد خوابت می شه، من اون چیزی هستم که نمی ذاره چشمات رو زیرآب ببندی. من همیشه منتظر یک لحظه غفلت توام. من همون ترسی هستم که وقتی توی تاریکی به آینه نگاه می کنی احساسش می کنی. همون لحظه دوباره صدای زنگ خونه به صدا دراومد. پاک یادم رفته بود که دوستم پشت در منتظره به سرعت در رو باز کردم و وقتی دوستم وارد خونه شد بی مقدمه دستش رو گرفتم و به سمت اتاق بردمش تا اون اتفاقی که برام افتاده بود رو با چشمای خودش ببیند. اما وقتی وارد اتاق شدیم، خشکم زد و مات و مبهوت به دیوارهایی نگاه می کردم که کوچک ترین خراشیدگی روش به چشم نمی خورد. همه چیز عادی به نظر می رسید و دوستم با حالت عجیبی به صورتم خیره شده بود.

منبع

 

[وانت بار]  [وانت بار تهران ] [وانت بار غرب تهران]  [اوزون تراپی] [اجنرال] [گری][دایکین]

درباره وانت بار نمونه

وانت بار تهران بعنوان یکی از بزرگترین مراکز ارائه وانت و نیسان در ایران سعی نموده با تکیه بر توان فنی خود، بهترین خدمات را به مردم شریف ایران ارائه دهد. به اطلاع همراهان همیشگی مان میرسانیم نام و نشان « وانت بار نمونه تهران » به شماره تماس فوق در سازمان nic کشور به ثبت رسیده و هرگونه سوءاستفاده از این نام در سایت ها و توسط افراد دیگر غیرمجاز میباشد. 

آماربازدید

Website Traffic

مهمانان

همه حقوق این سایت نزد وانت بار تهران محفوظ است .

Search

تماس با ما